پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام

http://shidoon.sellfile.ir/

فراهم کردن شرایط مناسب برای اسپرم های X و Y
اسپرم های دارای کروموزم X که با سرعت کمتر شنا می کنند و طول عمر بیشتری دارند، در مقابل شرایط اسیدی سرویکس نیز مقاومت بیشتری دارند.
قرار گرفتن بیضه ها در محیط گرم نیز احتمال فعالیت اسپرم های دارای کروموزم Y را کاهش می دهد.
کنترل جنسیت پس از لقاح (ادامه)
واکنش های ایمینولوژیک:
اساس این روش اندازه گیری آنتی بادی تولید شده بر علیه آنتی ژن H-Y در رویان های دارای جنسیت نر است.
گزارش شده است که این روش برای تعیین جنسیت نوزادان متولد شده تا حدود 80 درصد دقت دارد.
کنترل جنسیت پس از لقاح (ادامه)
استفاده از واکنش زنجیره ی پلی مراز (PCR):
اساس این روش شناسایی توالی ویژه ای از بازها در DNA رویان است که تنها در کروموزم Y وجود دارد و باین ترتیب می توان رویان های نر و ماده را از هم شناسایی کرد و مراحل مختلف دارد.
ایجاد چند تخمک ریزی در حیوان دهنده
تلقیح مصنوعی حیوان دهنده در زمان مناسب

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند تکنیک های تولید مثلی در دام از لینک زیر استفاده کنید: