پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى - 11 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى - 11 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى - 11 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى

پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى

پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى

پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى

پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى

پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى

http://shidoon.sellfile.ir/

الف) مبانى فلسفى امام خمینی رحمه الله‏
1. انسان ‏شناسى
اصول انسان شناسی امام :
1. انسان يك حد مافوق حيوانى مافوق عقل [دارد] تا برسد به مقامى كه نمى‏توانيم از آن تعبير كنيم.
2. فطرت انسان فطرتى الهى، حق‏طلبانه و مبتنى بر عدل است كه تنها به آدمى اختصاص دارد.
3. فطرت در اصلِ طينت و خلقت آدمى نهاده شده و همه انسان‏ها آن را دارايند، اما با اين‏همه، برخى از آن غافل‏اند.
ب) مبانى كلامى امام‏خمينى‏ رحمه الله
اصول توحیدی مؤثر در اندیشه امام :
1. حاكميت انحصارى خداوند
2. قانونگذاری انحصارى خداوند
3. دنیا مزرعه آخرت
4. مهمترین وظیفه انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی
5. پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام دارای ولایت سیاسی بوده و به دنبال تشکیل حکومت بوده اند.
ب) مبانى كلامى امام‏خمينى‏ رحمه الله
اصول توحیدی مؤثر در اندیشه امام :
5. پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام دارای ولایت سیاسی بوده و به دنبال تشکیل حکومت بوده اند.
_ ما كه به ولايت معتقديم و به اينكه رسول‏اكرم (ص) تعيين وظيفه كرده و خدا او را واداشته تا تعيين خليفه كند و [ولى امر] مسلمان را تعيين كند، بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم و بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراى حاكم و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامى، لازمه اعتقاد به ولايت است .... به‏ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول‏اكرم (ص) و زمان اميرالمؤمنين على بن ابيطالب (ع) لازم بوده- يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره- پس از ايشان و در زمان ما لازم است.
ولایت فقیه 34

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند بنيادهاى نظرى انديشه سياسى امام‏ خمينى از لینک زیر استفاده کنید: